Indirizzo: Via Salbertrand, 31, 10146 Torino

Telefono: 011 771 4973

Mail: euromaschere@gmail.com

Euro Mask a Torino